Ogłoszenia Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego

W dniu 18 kwietnia 2008 r.  r. zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania:

Przebudowa budynku przy ul. Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.
W wyniku postępowania przetargowego z dnia 8 maja 2008 r. wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, która spełniała warunki SIWZ.  Do podpisania umowy wskazano firmę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe FEMIX Spółka z o.o.,
ul. Krakowska 13, 38-400 Krosno.   

Zapytania do przetargu ogłoszonego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie

Zapytania do przetargu ogłoszonego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie „Przebudowa budynku przy ul. Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie” dnia 18.04.2008 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę budynku przy ul. Grodzkiej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie”

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje