Europejski Dzień Języków w sanockiej Filii

j426 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków ustanowiony z inicjatywy Rady Europy w Strasburgu w 2001 r. W przygotowanie jego obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków,

uniwersytety, a także szkoły. Sanocka Filia PBW w Krośnie, przyłączając się do akcji promowania nauki języków obcych, popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, przygotowała warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku. Młodzież zapoznała się z inspirującymi przykładami użycia nowoczesnych technologii, w tym aplikacji mobilnych, programów komputerowych, serwisów, stron www, przydatnych w nauce języków obcych. Z tej okazji przygotowana została ekspozycja zbiorów Biblioteki z zakresu metodyki nauczania języków obcych, repetytoriów językowych, poradników itp.

Dodatkowe informacje