Listopadowe spotkanie Zespołu Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w Brzozowie

SAM 73638 listopada 2017 r. w brzozowskiej Filii PBW odbyło się kolejne spotkanie Zespołu „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”. Podczas spotkania przedstawiono plan pracy na nowy rok szkolny, kontynuowano rozmowy o zapisach zadań biblioteki w aktach prawa wewnątrzszkolnego w związku z reformą oświaty, wymieniano się doświadczeniami z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, ustalono także temat konkursu międzyszkolnego.

Dodatkowe informacje