Zwyczaje doroczne w PBW Brzozów

SAM 7541Na prośbę wychowawców klas szóstych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie 21 i 23 listopada w brzozowskiej Filii PBW w Krośnie odbyły się zajęcia dotyczące zwyczajów andrzejkowych, adwentowych, i bożonarodzeniowych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych i rodzinnych tradycji. Podczas spotkań, potrzebne do omówienia tematu informacje czerpano m.in. z Roku polskiego w życiu, tradycji i pieśni Zygmunta Glogera, Polskich obrzędów i zwyczajów dorocznych Barbary Ogrodowskiej, portalu Tradycje Podkarpacia, przede wszystkim jednak z Dzieł Oskara Kolberga, które są nieocenionym źródłem wiedzy o życiu i obyczaju naszych przodków.

Dodatkowe informacje