Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - relacja z konferencji

629 listopada br. odbyła się konferencja pt. „100 wskazówek na promocję działań biblioteki na rzecz bezpieczeństwa w sieci” zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie. Tegoroczny temat konferencji wpisał się w realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2017/2018


„Bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych”. Konferencja adresowana była do nauczycieli wszystkich typów szkół . Uczesytnicy konferencji rozmawiali o świadomym i racjonalnym korzystaniu z internetu oraz bezpiecznych zachowaniach w sieci,
o edukacji dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnego korzystania z internetu, przekonywali , że wiele niebezpiecznych sytuacji, w których znaleźć mogą się młodzi użytkownicy internetu, jest konsekwencją ich własnych, nieprzemyślanych zachowań.
Monika Drzymała, pracownik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowała temat „Kontrola nowych technologii”. Na początku prelegentka omówiła zadania szkół w promowaniu modelu uczenia się przez TIK. Podkreśliła, że nauczyciele mogą być twórczymi motywatorami w angażowaniu uczniów w uczenie się poprzez aplikacje edukacyjne dostępne w internecie. Zaprezentowała szereg stron i aplikacji internetowtych poszerzających wiedzę zdobytą na lekcjach w ramach mobilnej strefy wiedzy.
W kolejnym wystąpieniu Jerzy Barczentewicz aspirant sztabowy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krośnie zaprezentował wojewódzki program profilaktyczny „Ceberbezpieczni” wdrożony przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Program zaplanowany jest do realizacji w latach 2017-2019. Adresatami przedsięwzięcia są małoletni jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się edukacją i wychowaniem. Celem programu jest dostarczanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem, do których dochodzi w przestrzeni wirtualnej. W swoim wystąpieniu, zwrócił uwagę, na zagadnienia związane z: prywatnością w sieci, niebezpiecznymi kontaktami, problematyką cyberprzemocy czy hejtu oraz sposobach reagowania.
Uczestnicy konferencji wyszli z przekonaniem, że wyzwania, związane z szybkimi zmianami technologicznymi nie znikną a rolą szkoły jest poznawanie nowych zagrożeń , dzielenie się wiedzą oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie znanych i potencjalnych zagrożeń w sieci.
Katarzyna Materna

Dodatkowe informacje