Wieczór autorski Emilii Polak „Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci…” w jasielskiej filii

DSC 019212 grudnia 2017 r. w jasielskiej Filii miał miejsce wieczór autorski Emilii Polak. Bohaterka spotkania jest poetką, regionalistką, autorką prac o zabytkach jasielskiej kultury.

Opublikowała 14 książek w tym 5 tomików poezji. Pozycje „Miniony czas”, „Ścieżkami przeszłości”, „Łężyny” są wyrazem żywego zainteresowania autorki kulturą ludową. Zamiłowanie do folkloru zaszczepił w niej nauczyciel, rzeszowski etnograf, nieżyjący już Franciszek Kotula. To dzięki jego wsparciu i licznym sugestiom powstała po latach 3-tomowa publikacja „Kapliczki i krzyże w folklorystycznej scenerii”. W 2010 r. Emilia Polak została uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.
Wieczór wypełniły wspomnienia pisarki, która w ciekawy sposób opowiadała o trudach zbierania materiału faktograficznego i jego dokumentowaniu. Dzieliła się z publicznością historiami
z wędrówek po Jasielszczyźnie, które nierzadko mroziły krew w żyłach. Słuchacze mieli okazję przekonać się, iż praca etnografa nie jest łatwa. Często musi on stawać w obliczu niezrozumienia ze strony świadków minionych wydarzeń, które chce zbadać i opisać. Kończąc swoje wystąpienie Emilia Polak – na prośbę publiczności – przytoczyła historię Otto Schimka, austriackiego żołnierza, służącego w czasie II wojny światowej w Wehrmachcie, rozstrzelanego za dezercję, a wedle niektórych przekazów - również za odmowę wykonania wyroku śmierci na polskich cywilach.

Małgorzata Kasza

Dodatkowe informacje