Konkurs „Znamy polskie legendy” w Brzozowie

SAM 765315 grudnia 2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filii w Brzozowie odbył się konkurs „Znamy polskie legendy”. Celem konkursu była zachęta do czytania polskich legend, rozbudzanie pasji czytelniczych oraz poznawanie naszego dziedzictwa kulturowego. Zadaniem uczestników konkursu było poznanie „Legend polskich” autorstwa Wandy Chotomskiej, pisarki zmarłej w sierpniu br., której pamięć biblioteka chciała uczcić zachęcając do czytania jej utworów. Konkurs adresowany został do uczniów klas IV ze szkół podstawowych objętych Siecią współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy PBW Krosno Filia w Brzozowie. Do konkursu zgłosiło się dziesięć szkół, ponad 80 uczniów wzięło udział w eliminacjach szkolnych.

Do drugiego etapu konkursu w brzozowskiej Filii PBW przeszło 11 uczniów, którzy 15 grudnia br. pisali test złożony z pytań otwartych i zamkniętych. Poprawność udzielonych odpowiedzi sprawdziło Jury w składzie: Katarzyna Tercha-Frankiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy, przewodnicząca Jury, Elżbieta Szul – kierownik PBW Filii w Brzozowie oraz Magdalena Jankowska – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Mariola Buczek, Szkoła Podstawowa w Starej Wsi,

II miejsce – Kamil Wróbel, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie,

III miejsce – Maja Zając, Szkoła Podstawowa w Haczowie i Otylia Ochała, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Humniskach

Wyróżnienia otrzymali:

Joanna Woś, Szkoła Podstawowa w Grabownicy Starzeńskiej,

Paweł Kalandyk, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie.

Dodatkowe informacje