Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 w jasielskiej Filii

IMG 11666 lutego br. po raz 14 w Polsce i w ponad 100 krajach na świecie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Ma on na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa on-line oraz promocję pozytywnego wykorzystania Internetu. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum programu Safer Internet, które tworzy państwowy Instytut badawczy NASK oraz fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. DBI zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cele DBI są zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 – „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”. Jasielska Filia PBW w Krośnie, włączając się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2018, przeprowadziła dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy „Promyki” w Jaśle zajęcia edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń wynikających z wykorzystywania technologii internetowych. Podczas spotkania uczestnicy poznali zasady bezpiecznego korzystania z sieci, korzyści płynące z racjonalnego użytkowania Internetu oraz niebezpieczeństwa czyhające na internautów. Omówione zostały również metody profilaktyki i interwencji w sytuacjach zagrożenia w sieci. Ponadto wysłuchali opowiadania „Janek i jego tablet” oraz tworzyli plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie. Zapoznali się także ze stronami związanymi z tematyką zajęć.
Beata Szczepanik

Dodatkowe informacje