Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie w jasielskiej Filii

IMG 14536 marca br. w jasielskiej Filii PBW w Krośnie, na prośbę nauczyciela Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie, zorganizowano zajęcia dla uczniów klasy I z wykorzystaniem „Czarnej książki kolorów” autorstwa Meneny Cottin.

Była to ich pierwsza wizyta u nas, dlatego podróżując wesołym pociągiem pierwszaki poznały bliżej bibliotekę i jej księgozbiór. Celem spotkania było kształtowanie postawy tolerancji, szacunku i zrozumienia dla osób niewidomych. Opowieść o niewidzącym Tomku i jego sposobie odbierania świata pozwoliła uczestnikom zajęć odkryć nowe przymioty kolorów, związane ze zmysłami słuchu, smaku, węchu i dotyku. Dzieci na zmianę czytały książkę,
z zaciekawieniem dotykały tekstu pisanego brajlem oraz ilustracji w formie reliefu. Wysłuchały również historii powstania pisma Braille'a, za pomocą którego później zapisywały swoje imiona i nazwiska. Ponadto w trakcie spotkania wykorzystano gry i zabawy, dzięki którym uczniowie mogli doświadczyć tego, co czują osoby żyjące w ciemności.

Beata Szczepanik

Dodatkowe informacje