Z wizytą u naszych partnerów, czyli spotkanie jasielskiej Sieci współpracy i samokształcenia w terenie

DSC0253623 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia przy PBW w Krośnie Filia w Jaśle. Tematem spotkania była „Biblioteka szkolna moim miejscem pracy, czyli z wizytą u naszych partnerów”. Realizując zaplanowany temat obecni na spotkaniu nauczyciele bibliotekarze, na zaproszenie jednej z członkiń Sieci, udali się z wizytą do jej miejsca pracy, a mianowicie do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Bibliotekarka przedstawiła członkom Sieci swoje miejsce pracy oraz opowiedziała o formach pracy z czytelnikiem w szkole ponadgimnazjalnej. W drugiej części spotkania udaliśmy się do POEN w Jaśle. Tam z kolei Kierownik jasielskiej Filii, w oparciu o prezentację multimedialną, przedstawiła Bibliotekę Pedagogiczną jako instytucję wspomagania edukacji oraz upowszechniania czytelnictwa, czyli omówiła formy pracy mające na celu realizację tych zadań w PBW w Krośnie. Następnie obecni na spotkaniu nauczyciele bibliotekarze mieli możliwość wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi praktykami. Na zakończenie Przewodnicząca podsumowała działania Sieci w roku szkolnym 2017/2018.
Jako Kierownik Filii składam gorące podziękowanie Dyrektorowi ZS nr 4 w Jaśle za zaproszenie i możliwość obejrzenia biblioteki szkolnej przez członków Sieci współpracy i samokształcenia, Bibliotekarce za miłe przyjęcie oraz Dyrektorowi POEN w Jaśle za udostępnienie sali na warsztatową część spotkania.

Grażyna Jędryczka

Dodatkowe informacje