Ciekawe i przydatne

DLA BIOLOGA

DLA CHEMIKA

DLA FIZYKA

DLA GEOGRAFA

DLA HISTORYKA

DLA  MATEMATYKA

DLA POLONISTY

 

 

DLA BIOLOGA

 

Biologia w obrazkach

 zawiera ilustracje i krótkie, przystępne wyjaśnienia zjawisk z zakresu

 biologii.

 

W serwisie EDU-IR, w dziale "Biologia"

zamieszczono konspekty lekcji biologii, propozycje testów sprawdzających oraz scenariusze imprez szkolnych o tematyce przyrodniczej. Serwis przeznaczony jest dla nauczycieli i pedagogów.
 

Edukacyjny serwis "Przyrodnik" dla nauczycieli i studentów.

Pomoce dla uczniów. Baza testów i sprawdzianów do wykorzystania na lekcjach. Możliwość publikacji
 

BazTech
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych zawartości około 300 polskich czasopism technicznych. Zakres tematyczny to nauki techniczne, nauki ścisłe i ochrona środowiska. Dokumenty źródłowe to artykuły z czasopism, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, materiały z konferencji. Zakres chronologiczny od 1998 r. Tytuły artykułów i słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim.

 

PSJC/Life Sciences Polish Scientific Journals Contents
Baza bibliograficzno-abstraktowa, zawartości 105 polskich czasopism naukowych z zakresu rolnictwa i biologii, wydawanych przez PAN i wybrane ośrodki naukowe i akademickie. Baza obejmuje publikacje wydane w języku angielskim.

 

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności

 

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

 

Polish Neuroinformatics Portal Pilot

 

Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce

 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

 

Przyroda w internecie - Klub Przyrodników

 

BioTechnolog.pl

Serwis z aktualnościami biotechnologicznymi i ciekawostkami publikowanymi codziennie. Baza artykułów i forum.

 

Biologia-Ewolucjonizm

Dział serwisu Wirtualny Wszechświat poświęcony pochodzeniu i ewolucji człowieka.

 

Ewolucja

 

Serwis Biotechnologiczny

Opracowania badań naukowych, artykuły, bazy danych

 

Biologia Molekularna Roślin

Skrypt do ćwiczeń - pełne teksty *.html, *.pdf

 

Genetyka i biologia molekularna
Poradniki, Człowiek, Bezkręgowce, Kręgowce, Narzędzia, Zasoby, Bazy danych, Dokumenty, Terminologia, Czasopisma elektroniczne

Instytut Botaniki UJ

 

EKOINFO.PL - serwis informacyjny ochrony środowiska
Serwis informacyjny dotyczący ochrony środowiska (częściowo płatny). Do ściągnięcia są analizy i opracowania, kalendarium wydarzeń, forum eksperckie i bezpłatny newsletter. Sklep internetowy oferujacy książki i opracowania na temat ochrony środowiska.

 

Instytut Ochrony Środowiska

 

Serwis entomologiczny ::: R O B A L E :::
Bogaty serwis poświecony owadom

 

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Lonicera - serwis botaniczny

 

Atlas roślin naczyniowych Polski

 

Atlas polskich grzybów

 

Atlas roślin leczniczych

 

Serwis akwarystyczny
Akwarium, sprzęt, organizacje, galeria.

 

Polskie Towarzystwo Entomologiczne
Polskie Towarzystwo Entomologiczne wiadomości ogólne o towarzystwie : Zarząd główny, Oddziały terenowe, Sekcje tematyczne, Wydawnictwa, Aktualności

Arachnologia polska

Wielkopolski atlas ptaków

Polskie Towarzystwo Entomologiczne

Płazy - rozmieszczenie, zagrożenia i status ochronny na całym świecie

Bioróżnorodność świata zwierząt

Scenariusze lekcji biologii dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 

Materiały pomocnicze dla nauczycieli przyrody, biologii, edukacji ekologicznej (scenariusze lekcji, przedstawień, programy edukacyjne, referaty, testy)
 

Strona zawiera publikacje nauczycieli biologii (lata 2003-2006).

W dziale "Przyroda"
materiały pomocnicze do realizacji następujących tematów: Wędrówki ptaków, Układ krążenia, Warstwy lasu, Układ kostny człowieka.
 

Zestaw testów interaktywnych z biologii

(testy wyboru, krzyżówki, itp.) Przydatne przy powtórkach do klasówek, matury i egzaminów wstępnych.
 

 

DLA CHEMIKA

 

ChemFan
Serwis chemiczny. Zawiera m.in. opisy doświadczeń, układ okresowy pierwiastków, publikacje.

Chemia analityczna
Materiały dydaktyczne z Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej. Skrypty, ćwiczenia, analityka, analiza, chromatografia, spektroskopia, elektrochemia itd.

Chemia
Strony chemiczne - linki do baz danych i różnych stron chemicznych

IK-PAN
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni - Polska Akademia Nauk.

Skłodowska - Curie
Chemiczny serwis edukacyjny - historia, newsy, doświadczenia...

Kurs obsługi programu ISISDraw
Podstawowy kurs obsługi programu ISISDraw, czyli jak stworzyć rysunek wzoru chemicznego, struktury cząsteczki, schemtau reakcji.

Ich UJ
Instytut Chemii UO - linki

AllChemia
AllChemia - Internetowy informator dla chemików i użytkowników aparatury analitycznej - informacje o witrynie i jej autorach

Kryształy
Poznanie budowy kryształów nie było łatwe. Zaczęło się wszystko od uważnej obserwacji kryształów ...

IChB PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

IChiF PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie wita na swoich stronach.

Przyjazna chemia
Wykłady, ćwiczenia, zadania. Katedra Chemii AR w Krakowie

Docent OnLine
Tablica rozpuszczalności związków chemicznych, oprogramowania ...

DLA HISTORYKA

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wiedza o społeczeństwie, programy młodzieżowe.


Genealogia dynastyczna


Historia książki i bibliotek

Opis dziejów książki, materiałów piśmienniczych, pisma i bibliotek.


Historia Polski

Informacje w portalu prezydenckim.  


Historia

Wirtualny wszechświat.


Historia w portalu Edussek

Materiały dla uczniów i nauczycieli.


Historica 

Rzym, Egipt, świat Celtów.


Historicus

polska i powszechna historia, mapy historyczne, forum, źródła, kalendarium.


Internetowa biblioteka historyczna

Zbiór artykułów z historii, źródła historyczne, recenzje książek.


Kampania wrześniowa 1939

Przebieg kampanii, dowódcy polscy, niemieccy, uzbrojenie.

   
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  


Kultura antyczna


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Spis placówek dyplomatycznych, a także serwis Poznaj Polskę.


Oblicza historii

Miesięcznik poświęcony historii i tajemnicom. Forum, galeria i aktualności.


Polska.pl

Aktualności, historia, geografia, przyroda,  kultura, dziedzictwo narodowe.


Polski portal historyczny


Polski Portal Historyczny

Historia Polski i powszechna, kalendarium wydarzeń.


Polskie konstytucje


Polskie witryny historyczne

Witryny dotyczące rozmaitych zagadnień historycznych.   

  
Prezydent RP


Rzeczpospolita pod zaborami

Informacja o powstaniach i okresie zaborów.  


Sejm RP


Senat RP


Słownik miast polskich


Stosunki międzynarodowe

Spis wszystkich państw świata i dane dotyczące tych państw.


Strefa wiedzy-historia


Wiedza o społeczeństwie w portalu Edussek

Materiały dla uczniów i nauczycieli. 


Związek Szlachty Polskiej

Teksty o dziejach i kulturze szlachty polskiej.

Historia pl.
Portal Historyczny

Egiptologia.pl
Wszystko o Egipcie, odsyłacze do innych stron

Strefa Rzymu
Historia, religia, życie codzienne ...

Polska Piastów
Kroniki, mapy, galerie, władcy

Album grunwaldzki
I
nformacje o Bitwie pod Grunwaldem. Zakonie Krzyżacki ...

Kawaleria polska
Polska konnica od X do XVIII wieku

Związek Szlachty Polskiej
Związek Szlachty Polskiej, historia wyższego stanu Rzeczypospolitej

Powstanie Wielkopolskie
Kalendarium, dowódcy, wspomnienia

Kampania wrześniowa
Wydarzenia, fakty, bitwy ...

Myśliwcy
Historia polskiego lotnictwa wojskowego w latach 1939-1945

Archiwum Główne Akt Dawnych
Działalność, inne archiwa ...

Gen0type
Portal poświęcony Genealogii

Bez uprzedzeń
Artykuły, felietony, eseje

Internowani 1981-1982
Zwiera informacje o internowaniach w okresie stanu wojennego w Polsce 1981-1982. Prezentuje twórczość internowanych w poszczególnych obozach, opisy więzień, system represji, galerie fotografii, relacje, faktografię, etc. Redaktor Krzysztof Stasiewski

Kultura antyczna


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Spis placówek dyplomatycznych, a także serwis Poznaj Polskę.


Oblicza historii

Miesięcznik poświęcony historii i tajemnicom. Forum, galeria i aktualności.


Poczet królów i książąt polskich


Poczet władców Polski i Rzeczypospolitej


Polacy na frontach II wojny światowej
 

Interaktywne testy z historii portalu Edussek:

 

Mitologia grecka


Starożytna Grecja


Między demokracją a dyktaturą test wyboru dla klasy VI.


Test z historii dla IV klasy z obszernymi komentarzami.


Z wizytą u Greków i Rzymian - test dla V klasy.


Cywilizacje starożytne - test dla V klasy szkoły podstawowej.


Sprawdzian wiadomości z historii dla VI klasy.


Historyczne gry interaktywne

 

 

DLA FIZYKA

Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
Czasopisma z dziedziny fizyki i chemii dotępne bezpłatnie w Internecie, polskie i światowe.

Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

Wydział Fizyki UAM. Zakład Dydaktyki Fizyki
Komputerowe programy edukacyjne dostępne w Internecie.

AGH Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka w sieci.

Instytut Fizyki Teoretycznej UWr
Wykłady dla licealistów. Serwer studencki

Oddział Warszawski PTF i Wydział Fizyki UW
Wykłady z fizyki doświadczalnej.

Wydział Fizyki UAM. Zakład Dydaktyki Fizyki
Komputerowe programy edukacyjne dostępne w Internecie.

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński

Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Na wydziale prowadzone jest podyplomowe kształcenie nauczycieli poczynając od różnego typu wykładów i seminariów poprzez kursy i studia podyplomowe aż po studia doktoranckie. W dziale Popularyzacja fizyki: Festiwal Nauki i Noc Badaczy ; Fizyka dla każdego; Delta: Zapytaj fizyka; Nagrody Nobla z fizyki - komentarze i wyjaśnienia; Wykłady dla uczniów; Pracownia fizyczna dla uczniów; Największe odkrycia naukowe na Hożej; Sławni fizycy z Hożej; Postępy Fizyki; Czas i Przestrzeń

Wikipedia. Nauki Przyrodnicze

 

Moja energia

Ciekawe animacje i symulacje komputerowe zjawisk fizycznych i praw fizyki, m.in. z zakresu elektryczności i magnetyzmu, wspomagające proces nauczania w gimnazjum i w szkole średniej. Materiały zostały opracowane i przez Wydawnictwo ZamKor.
 

 Strona dr Mariusza Panaka

Animacje zjawisk fizycznych opracowane przez dr Mariusza Panaka z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej

Atlas Wszechświata.

Daje on wyobrażenie jak w rzeczywistości wygląda nasz Wszechświat.
 

 DLA GEOGRAFA

Geograficzny Serwis Informacyjny.
Referaty, opracowania ...

Wielka Encyklopedia Multimedialna PWN
Rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Geograficzne

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Strona informacyjna, bazy

Zakład Systemów Informatycji Geograficznej
Wartościowe odnośniki

Wydział Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Informacje, linki do stron pracowników

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Systemy monitoringu, prognozy ...

Numeryczna prognoza pogody
Prognozy, mapki ...

Interkl@sa Polski Portal Edukacyjny
Znakomite animacje, tabele i ciekawostki geograficzne

Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski
Jaskinie, kopalnie, sztolnie...

Pilot pl.
Internetowa Mapa Polski

Mój atlas świata
Atlas zawiera ogólne informacje o kontynentach, budowę geologiczną, mapy, opis klimatu, system wodny, świat roślin i zwierząt. Osobny dział stanowią wiadomości o oceanach.

Wirtualna mapa Karpat
Zdjęcia, mapy topograficzne, wykaz szlaków turystycznych Karpat.

Zjawiska przyrodnicze
Strona zajmuje się ciekawymi zjawiskami przyrodniczymi. Mowa tam m.in. o chmurach, cyklonach i wielu innych

Rezerwaty
Baza wyszukiwawcza

Parki Narodowe w Polsce
Krótkie opisy

Antarktyda i Arktyda
Zaproszenie na Antarktydę, linki do stron polarnych

DLA MATEMATYKA

Instytut Matematyki UJ
Strona Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Badaniach preprinty pracowników IM od 1999-2004.W Archiwum np. spis doktoratów matematycznych uzyskanych na UJ od 1801 do dziś. Olimpiada Matematyczna. Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne Kangur

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Informacje ogólne. Katedry. Konferencje i Seminaria. Rekrutacja. Kursy przygotowawcze, dokształcające, studia podyplomowe. Koła i strony studenckie, jak np. Rudy serwer studentów wydziału.

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
Konferencje. Stopnie specjalizacji. Literatura.

Baza Matematyków Polskich
Baza osobowa matematyków i adresowa instytucji matematycznych w Polsce. Klasyfikacje Tematyczne. Zestawienia - liczebność matematyków w sekcjach.

Instytut Matematyki Uniwersytet Szczeciński
Informacje o instytucie, pracownikach, wykaz publikacji pracowników za lata 1996-2002 oraz seminaria w dziale Nauka. Dydaktyka. Rekrutacja. Konkursy matematyczne.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska
Informacje o wydziale, struktura, pracownicy, studia, badania, dla kandydatów

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Celem ICM jest prowadzenie badań naukowych, w dziedzinach leżących na styku tradycyjnych dyscyplin naukowych oraz udostępnianie środowisku naukowemu najnowocześniejszych technologii informatycznych.

Instytut Matematyki PAN

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Działalność PTI: artykuły, publikacje, biuletyny, konferencje. Struktura organizacyjna: władze, oddziały, koła, sekcje. Raporty. Informacje członkowskie: członkowie, członkowie wspierający, deklaracja, składki, statut. Publikacje naukowe: Pro Dialog (spis treści, wybrane teksty).

Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział w Poznaniu
Informacje ogólne, członkowie, historia, Międzyszkolne Koło Informatyczne, regulaminy konkursów na nagrody PTM: m.in. dla młodych matematyków. Czasopisma towarzystwa

Polska Strona Ogonkowa
Czyli co zrobić aby zobaczyć w tekstach polskie litery. Platformy. Zagadnienia: Polska Norma, Popularne sposoby kodowania i in.

Linux - Serwis Xlin
Informacje o systemie operacyjnym, instalacje, podstawy, opisy programów, Linux w firmie, w sieci, linki, forum dyskusyjne.

CorelDRAW - Podstawy obsługi programu
Strona Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego. WODiP wydaje dostępny na stronie elektroniczny Biuletyn - Forum Wymiany Myśli Nauczycieli.

Podręcznik internauty
Podstawowe informacje o usługach w sieci Internet i jej działaniu. Słownik angielsko-polski najczęściej spotykanych terminów internetowych.

Winter
Winter - wiadomości internetowe

Internetowy serwis matematyczny

Matematyka i matematycy starożytni, krzyżówki i łamigłówki matematyczne, testy, animacje, wiadomości o liczbach, artykuły matematyczne, scenariusze lekcji, aforyzmy i dowcipy.

 

Matematyczny Klub Internetowy

Ciekawe zadania dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.   

 

Matematyk

Programy nauczania, podręczniki, wydawnictwa multimedialne, scenariusze lekcji i testy.

 

Matematyka dla dzieci

Program wspomagający naukę dzieci z zakresu podstawowych zagadnień matematycznych takich jak liczenie, dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb, mnożenie oraz dzielenie. 

 

Matematyka dla szkoły podstawowej

Ciekawostki, trudności, nagnij liczbę, zmień figurę, zagnij nauczyciela, zadania dla klas IV, V, VI.

 

MATEMATYKA OK

Informacje z matematyki: ciekawe liczby, symbolika liczb, historia 
liczb, kalendarium odkryć matematycznych, układ SI, konspekty lekcji, programy.  
 

 

Matematyka na wesoło

Sprawdziany, testy, gry i programy - na wesoło, z animacjami - z matematyki, dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej - on-line i do pobrania. Układanki do druku. Scenariusze lekcji, prace klasowe.  

 

Matematyka w Interklasie

Konspekty lekcji, testy, scenariusze, gry edukacyjne, ciekawostki, linki.

 

Matematyka w portalu Edussek

Od zerówki do matury z animacjami grami i konkursami. Znajdziesz tu zarówno zadania jak i scenariusze lekcji.  

 

Matematyka w portalu Oświata

Scenariusze zajęć, plany, wykorzystanie komputera.

 

Matematyka w portalu Profesor

Serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, ćwiczenia, testy, egzaminy, , forum, konspekty, scenariusze.

 

Matematyka w Szkole

Czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. 

 

Nowa matematyka

Portal matematyczny dla uczniów i nauczycieli – zadania i gry matematyczne on-line, biografie matematyków, ciekawostki.

 

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

Strona stowarzyszenia.

 

DLA POLONISTY

 

Literatura net pl.
Pełnotekstowe wersje książek - serwis płatny.

 

EXLIBRIS-biblioteka internetowa
Bardzo wiele pozycji dostępnych w pełnej wersji tekstowej. Do czytania niezbędny program Biblioteka - dostępny na stronie.

 

Skarbnica literatury polskiej
Bogaty zbiór wybitnych dzieł polskich także w formie pełnotekstowej.

 

Virtual Library of Polish Literature
Realizowana w ramach projektu UNESCO "BIBLIOTEKA WIRTUALNA KLASYCZNYCH TEKSTÓW LITERATURY ŚWIATA".

 

Cała Polska czyta dzieciom

Strona kampanii


Historia książki i bibliotek

Opis dziejów książki od starożytności do XV wieku


Język polski w portalu Edussek

Kopalnia wiedzy dla uczniów i nauczycieli


Książki

Serwis Wirtualnej Polski - katalog, nowości, zapowiedzi, czaty literackie, konkursy


Lektury szkolne

Autorzy lektur, bohaterowie, lektury 


Literatura on-line

Teoria literatury, biografie poetów, teksty utworów oraz ich opracowania


Ortofrajda

„Wielkie malowanie ortografii”


Poezja

Bogaty zbiór utworów klasyków poezji i poetów współczesnych  


Polscy Nobliści 

Strona poświęcona polskim laureatom Nagrody Nobla


Polska Biblioteka Internetowa


Poradnia językowa

Poradnia językowa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Staropolska On-line

Serwis poświęcony dawnej literaturze polskiej


Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej

Znaczące utwory literatury polskiej, noty biograficzne
 

Polonistyczne gry interaktywne
 

Dodatkowe informacje