Repertuar uroczystości szkolnych

ROCZNICE I ŚWIĘTA PAŃSTWOWE
11 listopda Święto Niepodległości
II Wojna Światowa
Konstytucja 3 Maja
Powstania Narodowe

 

11 listopada  Święto Niepodległości

Wydawnictwa zwarte

Adamczak Jadwiga / Tak rodziła się niepodległa i wolna Polska // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce: Wydawnictwo ZNP, 1996. – s. 7-18

Barańska Krystyna / „Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?" : program poetycko-muzyczny
z okazji Święta Niepodległości // W : Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2002. – s. 76-81

Boszko Alicja Hanna, Boszko Dariusz / „Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć ..." : scenariusz uroczystości na Święto Odzyskania Niepodległości // W: Na uroczystości szkolne : montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. – Płock: Wydaw. Optimus, 1997. – s. 137-146

Boszko Alicja Hanna, Boszko Dariusz / Na uroczystości szkolne : montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. – Płock : Wydaw. Optimus, 1997

Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia / Rocznica odzyskania niepodległości, 11 listopada: Droga do wolności // W: Uczcijmy wierszem i piosenką. – Płock : / b.w /, 1994. – s. 16-20

Grochulska Jolanta / Propozycje przedstawienia szkolnego z okazji rocznicy odzyskania niepodległości // W: Polonistyczne scenariusze w szkole ponadpodstawowej / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydaw. ZNP, 1996. – s. 80-87

Grześkowiak Jolanta / „Na stos rzuciliśmy nasz życia los..." – Droga Polaków do niepodległości. Scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości //
W: Scenariusze na cały rok ...(szkolne uroczystości, imprezy widowiska. Cz. 2 / pod red. Elżbiety Goroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. – Kielce: Wydaw. Pedał. ZNP, 1995. – s. 42-54

Kurnicka Anna / 11 Listopada // W: Kredą pisane. Scenariusze przedstawień szkolnych. Inscenizacje teatralne i poetyckie. – Kraków: OW „Impuls", 1999. – s. 155-162

Lasoń Alicja Omelczuk, Zdzisława / Czynem zbrojnym budzili Polskę... : scenariusz uroczystości poświęconej rocznicy odzyskania niepodległości // W: Scenariusze na cały rok... : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 2 / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995. – s. 56-65

Maryniak Lucyna, Ćwikła Halina / „A mury runą i pogrzebią stary świat" : scenariusze akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości // W: Polonistyczne scenariusze
w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1996. – s. 61-79

Michalska Beata, Stańczyk Anna / Per aspera ad astra, czyli triumf wolności: 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości // W: W objęciach Melpomeny. Inscenizacje dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006. –
s. 23-24

Odzyskanie niepodległości – 11 Listopada 1918 : scenariusz apelu // W: Uroczystości
w szkole podstawowej. T. 1 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. -Toruń : Bea, 2004. – s. 99-103

Pamięć tamtych dni // W: Zapraszamy do szkolnego teatru: inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, dramy, konkursy / pod red. E. Gałczyńskiej. – Płock : Wydawnictwo Korepetytor, 2001, s. 117-134

Póki my żyjemy ...: inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Teresy Król. – Kraków : „Rubikon", 2006. – 209 s.

Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon", 2003. – 167 s.

Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły podstawowej. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon", 2003. – 181 s.

Szpunar-Jura Maria / 11 listopada – Święto Niepodległości // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon", 2003. – s. 16-26

Wieczorek Małgorzata, Wieczorek Dorota / Narodowe Święto Niepodległości // W: Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum. – Wydaw. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2003, s. 36-46

Artykuły z czasopism

„A gdy wolności przyszedł czas ...": montaż publicystyki i poezji poświęcony rocznicy Niepodległości / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 9, s. 10-12

Aby Polska była Polską. Scenariusz słowno-muzyczny w rocznicę odzyskania niepodległości / Beata Kubiec, Monika Olejarska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 17-19

Apel z okazji Święta Niepodległości – szkolna nuda czy intelektualne przeżycie? (scenariusz) / Mirosława Domżalska // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 118-121

Bóg – Honor – Ojczyzna: scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak // Wychowawca. – 2007, nr 11, s. 16-19

Dobro Ojczyzny: scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec // Wychowawca. – 2005, nr 11, s. 20-21

Droga do niepodległości : scenariusz imprezy rocznicowej / Barbara Płonka // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 9, s. 23-25

Droga do wolności: scenariusz widowiska / Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 6-13

„Ja wiem, com dla Polski uczynił" – Józef Piłsudski : montaż słowno-muzyczny // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7/8, s. 5-7

„Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć ..." : montaż słowno-muzyczny // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7/8, s. 12-15

11 Listopada : scenariusz uroczystości szkolnej / Anna Maj // Wychowawca. – 2006, nr 11,
s. 28

11 listopada – Święto Niepodległości : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Beata Szulc // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 17-18

11 Listopada – Święto Niepodległości (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 6, s. 21-23

Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie na 125-lecie urodzin (5 XII 1867-12 V 1935) / Jolanta Kowalczykówna // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 10, s. 10-12

Montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy Niepodległości / Feniks // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7/8, s. 16-18

„Na stos rzuciliśmy nasz życia los". Droga Polaków do niepodległości : scenariusz uroczystości z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości / Jolanta Grześkowiak // Język Polski w Szkole. – 1990/1991, nr 1, s. 90-100

Nuto święta, Ojczyzno. Wybór poetycki z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Odrodzoną // Bibl. Repert. „Inspiracji". – nr 8, s. 3-20

„Ojczyzno ma tyle razy ..." : scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Bralski // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 22-25

Ojczyzna moja : scenariusz inscenizacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Agnieszka Maj // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 1, s. 41-45

Polacy mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 9, s. 26-28

Polska droga do wolności : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Ewa Rzepska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s. 17-20

„Polsko ty moja!": scenariusz uroczystości poświęconej rocznicy Niepodległości / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 9, s. 7-9

"Póki my żyjemy" : apel z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada / Agnieszka Olczak // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 26-28

„Pytasz się snu, gdzie jest i jaka?": program poetycko-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 10, s. 30-32

Rok 1918 – odzyskanie niepodległości przez Polskę : scenariusz imprezy rocznicowej / Wioletta Borowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 9, s. 26-29

Scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. – 2007, nr 9, s. 50-52

Scenariusz obchodów rocznicy niepodległości Polski / Elżbieta Świtalska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII – 1993/1994, nr 1/2. - s. 122-126
Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości / Maria Szpunar-Jura // Biblioteka
w Szkole. – 2001, nr 9, s. 29-31

Scenariusz z okazji Święta Odzyskania Niepodległości / Grażyna Sobieraj // Biblioteka
w Szkole. – 1995, nr 9, s. 6-7

Śpiewamy pieśni patriotyczne : z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Zdzisława Samul // Wychowawca. – 2008, nr 11, s. 19

Święto Niepodległości / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 7-8, s. 12-13

Święto Niepodległości – scenariusz / Janina Miemiec, Violetta Żukowska // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 566-568

Święto Odzyskania Niepodległości : scenariusz uroczystości / Wiesław Buśko, Elwira Maciejko, Grażyna Nowakowska // Biblioteka w Szkole. – 1996, nr 9, s. 12-15

Ta co nie zginęła : scenariusz akademii szkolnej w rocznicę odzyskania niepodległości / Teresa Szadkowska-Droś // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 9, s. 30-32

„W losie ojczyzny swej wziąć udział ...". Scenariusz imprezy poświęconej rocznicy niepodległości / Barbara Jachimczak // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 7-8, s. 38-41

W rocznicę niepodległości. Wybór poezji legionowej z lat 1914-1919 / B. Kurcab-Karkoszka // Biuletyn Pedagogiczny. – 1988, nr 3, s. 28-36

Wolna i niezależna : scenariusz uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości / Bożena Szurlej-Duda, Bożena Wiśniewska // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 24-26

„Wolna ojczyzna – pradawne hasło – oby w nas nigdy nie zgasło" : scenariusz wieczornicy / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 18-20

Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca. – 2008,
nr 11, s. 20-21

Wstań Polsko moja! : scenariusz uroczystości na Święto Odzyskania Niepodległości / Janina Modeńska // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 9, s. 13-17
Żeby Polska była Polską : scenariusz w rocznicę niepodległości / Bożena Grybuć // Język Polski w Szkole. – 1991/1992, nr 3, s. 62-69

II Wojna Światowa

Wydawnictwa zwarte

Boszko Alicja Hanna, Dariusz Boszko / „I całować umęczoną ziemię ..." : montaż poetycki poświecony pamięci Powstania Warszawskiego // W: Na uroczystości szkolne : montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. – Płock : Wydawnictwo Optimus, 1997. – s. 147-164

Póki my żyjemy ... : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Teresy Król. – „Rubikon", 2006. – 209 s.

Kurnicka A. / Rocznica wybuchu II wojny światowej // W: Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie. – Kraków : OW „Impuls" 1999. – s. 114-123

Trocka S. / „...Po to zginęli tamci, abyśmy mogli żyć" : propozycja apelu poświeconego rocznicy II wojny światowej // W: Scenariusze na cały rok...: szkolne uroczystości, imprezy, widowiska. Część II / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. – s. 36-41

Artykuły z czasopism

Ballada o żołnierskim chlebaku / Teodor Niewiadomski // Bibl. Repert. „Inspiracji". – 1989, nr 7, s. 3-15

Był taki Wrzesień : apel poetycki w rocznicę Września // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7/8, s. 19-22

Czy pamiętasz Wisło : widowisko poetyckie / Jan Babicz // Kultura i Oświata. – 1987, nr 3,
s. 107-119

Działo się w czterdziestym czwartym (Dzień Zwycięstwa) : widowisko dokumentalno-historyczne według książki Z. Załuskiego „Czterdziesty czwarty" // Bibl. Repert. „Inspiracji". - 1984, nr 4, s. 3-37

9 Maja – Dzień Zwycięstwa : scenariusz imprezy / M. Orska, M. Badowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1984, nr 2, s. 48-51

Flaga na Monte Cassino : montaż publicystyczno-poetycki // Biblioteka w Szkole. – 1992,
nr 7/8, s. 22-24

Idzie żołnierz : poemat sceniczny / Jan Babicz // Kultura i Oświata. – 1987, nr 2, s. 112-117

Katem był człowiek : apel poświęcony pamięci ofiar Katynia – Ostaszkowa – Starobielska / Beata Kucharska-Kociemba // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 1, s. 19-22

„Katyń – Golgota Wschodu" : scenariusz apelu poświęconego rocznicy Zbrodni Katyńskiej / Zofia Kamola // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 11, s. 35-36

Nad poligonem wstaje dzień : poemat sceniczny / Stanisław Grabowski // Kultura i Oświata. – 1981, nr 3, s. 97-103

Nasz czas odzyskany ... : scenariusz teatru poezji na 35-lecie zwycięstwa / W. J. Obara // Kultura i Oświata. – 1980, nr 2, s. 105-115

Nie zapomnij, rzeko : poemat sceniczny / Stanisław Grabowski // Kultura i Oświata. – 1986, nr 4, s.118-124

Nie zapomnijmy o wrześniu : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Anna Aszkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7-8, s. 19-20

Oto ja, żołnierz : widowisko poetyckie / Stanisław Grabowski // Kultura i Oświata. – 1986,
nr 1, s.121-129

„Pokój nad światem" : projekt szkolnego apelu na 50. rocznicę zakończenia II wojny światowej / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. – 1994 nr 11/12, s. 36-38

Powstanie Warszawskie : scenariusz wieczornicy poetycko-muzycznej / Alicja Lasoń, Zdzisława Omelczuk // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 7-8, s. 30-32

Skąd idziemy/ Jan Babicz // Kultura i Oświata. – 1987, nr 4, s. 113-119

„Tylko guziku nieugięte" : scenariusz szkolnego programu artystycznego / Ewa Woltmann // Wychowawca. – 2008, nr 2, s. 27-30

Wrzesień 1939 : scenariusz uroczystości rocznicowej / Wioletta Borowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 7-8, s. 33-37

Zwycięstwo z flagami pokoju (Dzień Zwycięstwa) // Bibl. Repert. „Inspiracji". – 1985, nr 4, s. 3-21

Konstytucja 3 Maja

Wydawnictwa zwarte

Andrzejczak Henryka / Radzili, radzili, aż uradzili : widowisko poświecone narodzinom Konstytucji 3 Maja // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. – s. 19-39

Barańska Krystyna / „Już tę wpłatę dzieje chronią w szczerozłotej zasług skrzyni" : program poetycki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja // W: Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. – s. 94-104
Barańska Krystyna / „Wiwat król Kochany! Wiwat Sejm, wiwat wszystkie Stany" : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja // W: Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. – s. 105-113
Boszko Alicja Hanna, Dariusz Boszko / „O, dniu pamiętny, o Trzeci Maju" : okolicznościowy montaż poezji // W: Na uroczystości szkolne : montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. – Płock : Wydawnictwo Optimus, 1997. – s. 187-194

Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Z./ Na Dzień Trzeciego Maja // W: Uczcijmy wierszem
i piosenką. – Płock : /b. w./, 1994. – s. 80-84

Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Z./ Wielki Trzeci Maju // W: Uczcijmy wierszem i piosenką. – Płock : /b. w./, 1994. – s. 73-80

Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Z./ Witaj majowa jutrzenko // W: Uczcijmy wierszem
i piosenką. – Płock : /b. w./, 1994. – s. 63-68

Godyń -Kirker Barbara / Maj – rocznica wielkich myśli : montaż słowno-muzyczny // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. – s. 54-60

Kurnicka Anna / Konstytucja 3-go Maja // W: Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie. – Kraków : OW „Impuls", 1999. – s. 85-96

Machura Wiesława / Konstytucja 3 Maja // W: Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. – s. 43-46

Markiewicz Anna / Scenariusz apelu z okazji uroczystości 3 Maja // W: Scenariusze na cały rok / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. Cz. 2. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP , 1995. – s. 20-25

Michalska Beata, Stańczyk Anna / Historia lubi się powtarzać : rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja // W: W objęciach Melpomeny : inscenizacje dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. – Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2006. – s. 55-67

Nowak Aleksandra / W rocznicę Konstytucji 3 Maja (montaż) // W: Scenariusze na cały rok / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. Cz. 2. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP , 1995. – s. 26-35

Póki my żyjemy ... : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Teresy Król. – „Rubikon", 2006. – 209 s.

Przymus Ryszard / Witaj, majowa jutrzenko ! // W: Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3. – Łódź : Wydawnictwo „Juka", 1995. – s. 130-137

Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon", 2003. – 167 s.

3 Maja – rocznica uchwalenia konstytucji // W: Uroczystości w szkole podstawowej I-IV.
T. 1 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. – Toruń : BEA, 2004, s. 96-98

Wieczorek Małgorzata, Wieczorek Dorota / Święto Konstytucji 3 Maja // W: Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum. – Wyd. 2.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2003. – 152 s.

Artykuły z czasopism

Inscenizacja szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja / Jarosław Durka // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 1, s. 37-43

Konstytucja 3 Maja inaczej – poranek historyczny / Anna Zientalska // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. – 2009, nr 2, s. 18-20

Lekcja historii : scenariusz przedstawienia z okazji 3 Maja / Agnieszka Radkowska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 16-17

Na rocznicę Konstytucji 3 Maja / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 17-20

„Niech każdy miłość własną – kraju miłości poświęci" : scenariusz uroczystości w rocznicę Konstytucji 3 Maja / Barbara Mida // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 1, s. 16-19

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : scenariusz uroczystości / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 11-12

W rocznicę Konstytucji 3 Maja : montaż / Aleksandra Nowak // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1991, nr 5 , s. 105-111

W rocznicę Konstytucji 3 Maja : montaż słowno-muzyczny / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 7-8, s. 33-34

W rocznicę Konstytucji 3 Maja : scenariusz imprezy / Ryszard Rudziński, Jacek Damazyniak // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 2, s. 15-22

Witaj Maj, Trzeci Maj : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Alicja Lamek, Małgorzata Ignaczak, Gabriela Grzesik // Wychowawca. – 2004, nr 4,
s. 28-29

„Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany" : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 4, s. 28-31

Wydarzenia majowe : scenariusz apelu szkolnego dla klasy VI szkoły podstawowej / Halina Chorążewicz, Aleksander Staniek // Wychowawca. – 2007, nr 5, s. 16-17

Powstania Narodowe

Wydawnictwa zwarte

Grzymała Jolanta, Rabej Jerzy / Program poetycko-muzyczny związany z rocznicą powstania styczniowego 1863 r. // W: Scenariusze na cały rok...: szkolne uroczystości, imprezy, widowiska. Część II / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. – s. 5-19

Artykuły z czasopism

Do zbudowanego przemianom narodu : montaż słowno-muzyczny przygotowany z okazji dwusetnej rocznicy powstania kościuszkowskiego / Barbara Jachimczak // Biblioteka
w Szkole. – 1994, nr 1, s. 5-7

Dwusetna rocznica powstania kościuszkowskiego : scenariusz uroczystego apelu / Iwona Supronowicz, Lidia Leksowska // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 1, s. 8-9

„Ja kochałam cały naród ..." : scenariusz wieczoru poetyckiego poświęconego rocznicy wybuchu powstania listopadowego / Barbara Taras // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 10,
s. 8-9

„My wszyscy razem ludzie" : montaż poetycki poświęcony 40-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oparty na tekstach K.K Baczyńskiego i T. Gajcego // Biuletyn Pedagogiczny. – 1984, nr 1, s. 24-27

„Na nutę powstańczej ballady" : scenariusz dla teatru poezji opracowany według poematu
W. Bochenka / Stanisław Michaluk // Biuletyn Pedagogiczny. – 1983, nr 3-4, s. 25-30

Na rocznicę Powstania Warszawskiego : montaż poetycko-muzyczny / Mieczysław Badura // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 6, s. 31-33

Niebo złote ci otworzę ... : montaż słowno-muzyczny, poświecony bohaterskiej walce powstańców warszawskich w 1944 r. / Anna Poniatowska // Biblioteka w Szkole. – 2005,
nr 10, s. 14-15

Pan Kościuszko tutaj kroczy ... : wybór utworów literackich / Jolanta Kowalczykówna // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 1, s. 1-5

Powstania Śląskie w poezji i piosence : montaż przeznaczony dla szkół podstawowych / Krystyna Grabowska // Biuletyn Pedagogiczny. – 1985, nr 4, s. 28-31

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : propozycja apelu / Agnieszka Kaczmarek // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 24-25

Powstańcy 1863 : scenariusz / Teresa Kosiek // Wychowawca. – 2007, nr 1, s. 30

„Żyć i rozumieć w powstaniu" : scenariusz widowiska poetyckiego poświeconego rocznicy Powstania Listopadowego / Grzegorz Grzegorek // Biuletyn Pedagogiczny . – 1985, nr 3,
s. 17-20

Warszawa walczy : scenariusz uroczystości z okazji 61. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego / Róża Kruczała // Wychowawca. – 2005, nr 7-8, s. 27-28

 

II Wojna Światowa

 

Dodatkowe informacje