Szkoła Branżowa

SZKOA BRANzOWA W ramach wchodzącej w życie reformy edukacji szkoły zawodowe zostały zastąpione dwustopniowymi szkołami branżowymi. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie jako placówka wspierająca i promująca kształcenie zawodowe proponuje nauczycielom szkół branżowych  praktyczne wskazówki dotyczące materiału nauczania, pomoce metodyczne, dobór literatury pomocnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 

SZKOA BRANzOWA

Zapraszamy nauczycieli, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką kształcenia i doradztwa zawodowego:

o Zob. książki ze zbiorów PBW w Krośnie
o Zob. czasopisma ze zbiorów PBW w Krośnie
o Zob. multimedia ze zbiorów PBW w Krośnie
o Zob. zestawienia bibliograficzne 
o Zob. bezpłatne publikacje na stronach
www.men.gov.pl zakładka: kształcenie zawodowe , Rok Szkoły Zawodowców
www.koweziu.edu.pl
o Linki do stron:
www.men.gov.pl zakładka: kształcenie zawodowe, Rok Szkoły Zawodowców
www.koweziu.edu.pl
www.rynekpracy.org.pl
www.kezit.pl
https://www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow

o Wyklikaj Szkołę Zawodowąmapa szkół zawodowych Krosna i powiatu krośnieńskiego

Dodatkowe informacje