Zestawienia bibliograficzne

II Wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży (za lata 2003-2006)
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży (za lata 2007-2010)
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży za lata 2011 – 2017 (wybór)
Animaloterapia – terapia z udziałem zwierząt
Anoreksja i bulimia (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012)
Anoreksja i bulimia ( zestawienie bibliograficzne za lata 2013-2017) 
Arteterapia (zestawienie bibliograficzne w wyborze)
Asertywność ( za lata 1981-2008) 
Aspiracje dzieci i młodzieży ( za lata 1990 - 2009)
Autyzm ( zestawienie bibliograficzne w wyborze)
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny
Bezpieczeństwo publiczne (za lata 2013-2017) 
Bezpieczny Internet ( zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Biblioteczka rodziców i wychowawców ( wybór)

Biblioterapia ( za lata 1997-2007)
Bezpieczeństwo publiczne ( za lata 2003-2012)
Bioetyka  (  za lata 2003-2013)
Coaching Coaching  ( za lata 2004-2014)
Zespół Downa - bibliografia w wyborze
Depresja u młodzieży (za lata 2001-2014
Dojrzałość szkolna (za lata 2008-2014 )
Dysleksja i dysgrafia (za lata 2004-2013)
Dzieci przewlekle chore w szkole (za lata 2000-2007)
Dzieci przewlekle chore w szkole(zestawienie bibliograficzne za lata 2007 – 2017)
Dziecko trudne (zestawienie w wyborze za lata 2000-2007)
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzą (za lata 2000-2007)
Edukacja na rzecz gospodarki wiedzą (za lata 2008 - 2016)
Edukacja patriotyczna i obywatelska ( za lata 2000-2006)
Edukacja patriotyczna i obywatelska (za lata 2007-2017)
Edukacja regionalna (za lata 1999-2006)
Edukacja zdrowotna (za lata 2000-2012)
Eurosieroctwo (za lata 2005-2010)
Gerontologia
Godzina wychowawcza ( zestawienie bibliograficzne za lata 2000 - 2012)
Godzina wychowawcza ( zestawienie bibliograficzne za lata 2013 - 2017)
Gry komputerowe (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2011)
Gry komputerowe (zestawienie bibliogragiczne za lata 2011-2017)
Jakość życia ludzi starszych. Zestawienie bibliograficzne - wybór 
Jasło i okolice ( za lata 1964-2008)
Logopedia (zestawienie bibliograficzne za lata 2000 - 2012)
Metody aktywizujące (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014)
Metody aktywizujące ( zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2017)
Oligofrenopedagogika (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2013)
Oligofrenopedagogika (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2014-2017)
Niepowodzenia szkolne (za lata 1995-2006)
Mobbing (zestawienie bibliograficzne za lata 2000 - 2011)
Ocenianie kształtujące(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2015) 
Ojcostwo (Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014)
Pedagogika zabawy ( za lata 2000-2009)
Przemoc w rodzinie(za lata 2005-2016)
Przemoc i agresja w szkole (za lata 1993-2009)
Reklama (Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2015)
Rodzice w szkole (za lata 2000-2006)
Samobójstwa ( zestawienie bibliograficzne za lata 2000 - 2016)
Scenariusze lekcji bibliotecznych (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2008)
Scenariusz lekcji bibliotecznych ( za lata 2010-2017)
Uczeń zdolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010)

Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim (III etap) (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007)
Uzależnienie od komputera (Zestawienie bibliograficzne w wyborze) 
Wolontariat (Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2014)
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży (za lata 2003-2006)
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży (za lata 2007-2017)
Zapobieganie przemocy w szkole ( za lata 2004 - 2014)
Zapobieganie przemocy w szkole ( za lata 2015 - 2017)
Zespół AD/HD–nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci (za lata 1991-2005)
Zestawienie bibliograficzne dla nauczycieli polonistów klas maturalnych (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Dodatkowe informacje